Arenguseire Keskus pakub välja neli tootlikkuse arengustsenaariumi. Stsenaariume luues lähtuti küsimusest, kuidas järgneva 10–15 aasta jooksul hakkavad väliskeskkonna võimalikud arengud mõjutama Eesti ettevõtete asetust rahvusvahelises majandusruumis, milliseid võimalusi pakub ekspordikesksele majandusele globaalsetes väärtusahelates osalemine ning millised on peamised ohud ja väljakutsed Eesti ettevõtjate jaoks, et eelseisvate muutustega kohaneda. Tutvu siin

Eesti kaubandus-tööstuskoda ja 11 ettevõtjate esindusorganisatsiooni pöördusid riigikogu rahanduskomisjoni poole, kuna pole rahul valitsuse otsusega suunata ettevõtete ressursitõhususe meetmest ligi 39 miljonit eurot teistesse valdkondadesse.

Source: Toetusmeetme kärpest nördinud ettevõtjad pöördusid murega rahanduskomisjoni | Majandus | ERR

Cannes Yachting Festival´il uuendasid EBI ja ICOMIA koosöölepet jätkamaks partnerlust lõbusõidulaevade tööstuse edendamisel. Organisatsioonide eesmärk on juhtida Euroopa Liidu institutsioonide ja sidusrühmade tähelepanu valitsevatele huvidele ning kitsaskohtadele sektoris. ICOMIA jätkab tehnilise sisendi kogumise ja analüüsimisega, millele toetub EBI esindamaks valdkonna huve Euroopas ning Euroopa Liidu poliitilistes aruteludes.

The European Boating Industry (EBI) esindab Euroopa väikelaeva tööstust, hõlmates nii laevaehitust, varustuse tootmist, sadamaid kui ka toetavaid teenuseid. EBI-il on väljakujunenud tugev hääl kaitstes ja edendades oma liikmete huve Euroopa Liidu tasandil.

ICOMIA on rahvusvaheline ühing, mille liikmeteks on ülemaailmsed Meretööstuse ühendused. Organisatsioonil on pikaaegne kogemus Euroopa Komisjoni, eelkõige tehnilise ja keskkonna küsimustega tegelevates, töörühmades. ICOMIA missioon on Meretööstuse kogu maailmas hõlbustada, mõjutada, teavitada ja uurida sektorit puudutavat.

See on esimene koostööleppe uue EBi peasekretäri Philip Easthilli ajal.

Rohkem infot ICOMIA kohta www.icomia.org

Rohkem informatsiooni EBI kohta https://www.europeanboatingindustry.eu/ 

Eesti Meretööstuse Liidu igasuvine visiooniseminar kandis käesoleval aastal alapealkirja “Mis mõttes ei tee koostööd?” Seekordsel visiooniseminaril arutati, milliseid innovaatilisi tooteid ja tehnoloogiaid Eesti meretööstuses rakendatakse, millist teadust valdkonnas tehakse ja kuidas neid tulevikus senisest veelgi paremini liita. Päeva esimene pool oli täidetud asiste ettekannetega, tutvuti iselaev NYMOga, millele järgnes mõttevahetus vabas õhus suitsulesta süües.

Tutvu esitluste ja piltidega Eesti Meretööstuse Liidu koduleheküljel

“Hea ettevõtja!

EAS kutsub Teid 24.-26. septembril 2019 Eesti-Norra koostööprogramm Green ICT raames toimuvale õppereisile Oslosse!

Õppereis pakub Eesti ettevõtetele võimaluse osaleda ringmajanduse konverentsil ja e-ESTONIA konverentsil, saades ühtlasi võimaluse tutvuda Norra ettevõtetega, kellega koos arendada projektiideid ning tulla toetust taotlema Green ICT programmi.”

Source: Norway Grants study tour for Estonian companies – EAS