Cannes Yachting Festival´il uuendasid EBI ja ICOMIA koosöölepet jätkamaks partnerlust lõbusõidulaevade tööstuse edendamisel. Organisatsioonide eesmärk on juhtida Euroopa Liidu institutsioonide ja sidusrühmade tähelepanu valitsevatele huvidele ning kitsaskohtadele sektoris. ICOMIA jätkab tehnilise sisendi kogumise ja analüüsimisega, millele toetub EBI esindamaks valdkonna huve Euroopas ning Euroopa Liidu poliitilistes aruteludes.

The European Boating Industry (EBI) esindab Euroopa väikelaeva tööstust, hõlmates nii laevaehitust, varustuse tootmist, sadamaid kui ka toetavaid teenuseid. EBI-il on väljakujunenud tugev hääl kaitstes ja edendades oma liikmete huve Euroopa Liidu tasandil.

ICOMIA on rahvusvaheline ühing, mille liikmeteks on ülemaailmsed Meretööstuse ühendused. Organisatsioonil on pikaaegne kogemus Euroopa Komisjoni, eelkõige tehnilise ja keskkonna küsimustega tegelevates, töörühmades. ICOMIA missioon on Meretööstuse kogu maailmas hõlbustada, mõjutada, teavitada ja uurida sektorit puudutavat.

See on esimene koostööleppe uue EBi peasekretäri Philip Easthilli ajal.

Rohkem infot ICOMIA kohta www.icomia.org

Rohkem informatsiooni EBI kohta https://www.europeanboatingindustry.eu/