Ettevõtjad nimetavad töötamise registri täitmise uut nõuet farsiks, sest selle abil pole võimalik koguda kasutatavaid andmeid, mida riik vajab tööturu planeerimiseks.

Ettevõtted peavad alates 1. juunist märkima registrisse töötaja töökoha aadressi, sest nii loodab riik saada operatiivsemalt andmeid, mida seni koguti kümmekonna aasta tagant rahvaloendusel. Kuigi tänapäeval võib olla raske töötegemise kohta määratleda, tuleb tööandjal lahter ikkagi täita, sest selleta ei saa ta registrisse uusi töötamise kandeid teha ega muuta või lõpetada olemasolevaid.

Source: Ettevõtjad peavad töötamise registri uut nõuet oma aja raiskamiseks