Kui siiani on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetanud ettevõtete osalemist välismessidel riiklikel ühisstendidel, siis alates tänasest saavad ettevõtted lisaks taotleda riigi tuge eraldi messiboksi välja panemiseks, mis aitab ettevõtjatel osaleda just neile kõige olulisematel erialamessidel.

Toetust antakse messil eksponendina osalemiseks ning tootenäidiste transpordiks. Toetuse kogueelarve on 2 miljonit eurot, ühele projektile saab toetust taotleda 3000 kuni 50 000 eurot. Projekti saab ellu viia kuni kahe aasta jooksul ning selle käigus võib osaleda ka rohkem kui ühel messil. Ettevõtetel on võimalus taotleda toetust ka ühiselt, et osaleda messil partneritena. Toetuse taotlemise täpsemad tingimused on leitavad siit: https://www.eas.ee/teenus/valismessitoetus/

Täpsemat infot ühisstendide koosseisus rahvusvahelistel messidel osalemise kohta leiab siit: https://www.eas.ee/teenus/uhisstendid-rahvusvahelistel-arimessidel/

Riiklikele ühisstendidele lisandub välismessi toetus – EAS