Ettevõtete kasum jääb endiselt alla buumiaastatele ning on kestvalt madalamal kui veel viis aastat tagasi. Kui ühelt poolt on tänu sellele suudetud rahastada kiiret palgatõusu, siis teisalt tähendab kiduv kasum, et ettevõtetel napib raha investeerimiseks ning puhvreid raskemateks aegadeks.

Source: Töötajate kiire palgatõus sööb ettevõtete kasumi