Tallinn, Stenbocki maja, 28. jaanuar 2020 – Täna kogunes valitsuse majanduskomisjon, kus arutati võimalusi edendada Eesti meremajandust. Tulevikus arutab komisjon meremajandusega seotud küsimusi iga poole aasta tagant. Tänasel istungil toetas majanduskomisjon laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ja käitlemise konventsiooni rakendusakti eelnõu väljatöötamist, nii et see jõuaks valitsuse istungile hiljemalt juuni lõpuks. Eelnõu väljatöötamisega soovitakse luua Soome lahel sõitvatele laevadele võimalus mitte käidelda ballastvett.

Source: Valitsuse majanduskomisjon arutas Eesti meremajanduse edendamist | Valitsus.ee